Høyr kva fylkesordføraren og Osterøy-ordføraren seier om K5-nyheita