Avviste å redusera talet på medlemmer i heradsstyret