NVE: Planlagt småbåt­hamn ligg i skredutsett område