Flere bruksforbud og en anmeldelse under SVV-kontroll