Vegvesenet mener det går fint å sende E16-trafikken hit