Dette er status på busslomme-prosjektet på Valestrand