Stod som ein levande vegg – innleia sesongen med siger