Vedlikeholdsarbeid, veiarbeid og asfaltering på E16 og mellom Nesttun og Indre Arna kan føre til at du må belage deg på ventetid dersom du skal ferdes på kveldstid.

Fremover er det planlagt veiarbeid og vedlikeholdsarbeid i en rekke tunneler på E16, opplyser Statens vegvesen.

Her er listen:

E16 Arnanipatunnelen:

Manuell dirigering på grunn av veiarbeid fra onsdag 28. juni klokken 22.00 til torsdag 29. juni klokken 05.30.

E16 Songstadtunnelen 1 og Songstadtunnelen 2:

Manuell dirigering på grunn av veiarbeid. Gjelder til og med fredag 30. juni fra klokken 22.00 på kvelden til 05.30 på morgningen.

E16 Risnestunnelen til Romslotunnelen:

Manuell dirigering på grunn av veiarbeid fra torsdag 29. juni klokken 22.00 til fredag 30. juni klokken 05.30.

E16 Stavenestunnelen

Kan bli stengt i perioder på inntil en time på grunn av vedlikeholdsarbeid. Utrykningskjøretøy kan passere. Åpen hver hele time. Gjelder fra torsdag 29. juni klokken 22.00 til fredag 30. juni klokken 05.30.

E16 Dalevågtunnelen:

Manuell dirigering på grunn av dekkelegging. Gjelder for perioden fredag 30. juni klokken 1900 til lørdag 1. juli klokken 0600.

Asfaltering mellom Nesttun og Arna

I tillegg til arbeidet i E16-tunnelene, er det også vedlikeholdsarbeid og asfaltering mellom Indre Arna og Nesttun.

Fv 580 Espeland er det manuell dirigering på grunn av vedlikeholdsarbeid denne uken og til og med 7. juli. Arbeidet pågår mandag til fredag fra klokken 2100 til 05.30 neste dag.

Også på Fv 580 Helldal – Grimeneset mellom Nesttun og Indre Arna er det manuell dirigering på grunn av asfalteringsarbeid. Dette gjelder til og med fredag 30. juni. Arbeidet pågår her hver dag fra 22.00 til 05.30 neste dag.