Bent Raknes blir hovedpersonen i en ny internasjonal true crime-serie