Under forhåndsstemmegivningen kan man avgi sin stemme hvor som helst, ikke bare i kommunen der man er folkeregistrert. På valgdagen 9. september må man avgi stemme i kommunen man er mannstallsført i, altså der man var registrert som bosatt 30. juni i år.

De siste årene har det vært en vekst i forhåndstemmingen. Under kommune- og fylkestingsvalget i 2015 benyttet 24 prosent, tilsvarende 585.250 velgere, seg av muligheten til å avgi stemme på forhånd. I 2017 ble det for første gang registrert over én million forhåndsstemmer, da 36 prosent av alle som stemte gjorde det på forhånd.

Velgere bosatt i kommuner eller fylker som er berørt av kommune- og regionsreformen skal i år velge representanter til kommunestyre og fylkesting i den nye kommunen eller det nye fylket.

I 18 kommuner gjøres det også forsøk med digitale valgkort. Det gjelder for Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og Vågan.

Det har allerede vært mulig å tidligstemme siden 1. juli. Tidligstemmegivning er til for dem som ikke har mulighet til verken å avlegge forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen 9. september.

Noen kommuner har imidlertid to valgdager. Da kan velgerne også stemme søndag 8. september.