Valestrendinger raser over manglende gatelys: - Vi er livredde