Vedlikehold og fornying på deler av Bergensbanen vil påvirke togtrafikken i perioder i 2018.

På planen står blant annet videre arbeid med den nye tunnelen gjennom Ulriken, ombygging av Arna stasjon, nytt snøoverbygg på fjellet og utskifting av skjener og sviller.

– Noen oppgaver krever mer tid enn korte økter mellom passerende tog. Vi vil samle dette arbeidet i fire intensive helger for å forstyrre trafikken så lite som råd, sier områdedirektør Tony Dæmring i Bane Nor i en pressemelding.

Det er spesielt mellom Voss og Bergen at togtrafikken vil bli påvirket, og som fører til at reisende må ta alternativ transport i perioder.

Her er arbeidsplanen:

  • Lørdag 13. januar klokken 10.05 til søndag 14. januar klokken 06.00: Arbeid mellom Arna og Bergen.

  • Torsdag 15. mars klokken 03.30 til mandag 19. mars klokken 05.00: Arbeid mellom Voss og Bergen.

  • Tirsdag 3. april til torsdag 19. april: Arbeid mellom Voss og Bergen på hverdager mellom klokken 09.10 og 14.55. Trafikken går som vanlig morgen og ettermiddag, samt i helgene.

  • Lørdag 28. april klokken 00.45 til søndag 29. april klokken 11.55: Arbeid mellom Myrdal og Bergen.

  • Mandag 10. september til fredag 28. september: Arbeid mellom Voss og Bergen på hverdager mellom klokken 09.10 og 14.55. Trafikken går som vanlig morgen og ettermiddag, samt i helgene.

  • Lørdag 29. september klokken 00.45 til søndag 30. september klokken 11.55: Arbeid på hele Bergensbanen mellom Hønefoss og Bergen.

Arbeid med nytt snøoverbygg i stål på høgfjellet vil påvirke togtrafikken i 2018. Foto: Ingunn Halvorsen/Bane NOR.