Osterøykroa måtte stenga etter dieselutslepp. No opnar den igjen.