Fredag like før klokken 10 ble politiet varslet om et jordras på Romslovegen. Trær, jordmasser og stein ligger i veien.

Ingen personer er meldt skadet. Det er satt opp sperringer på begge sider for å unngå at bilister kjører til rasstedet.

Rasutsatt vei

Politiet ble varslet om raset av en person som var i nærheten.

Gamleveien mellom Takvam og Romslo er lite trafikkert, men rett nedenfor går E16. Det eneste hinderet mellom raset og hovedveien var en cirka 90 centimeter høy mur.

Da Bygdanytt var på stedet var det cirka 15 centimeter med gjørme helt inntil muren.

Skjermdump: Google maps

Romlsovegen er en kommunal veg som er spesielt utsatt for ras, noe trafikketaten har advart mot tidligere.

Usikkert når veien åpnes

Allerede i formiddag ble det lagt en plan for opprydningsarbeidet.

Anleggsleder Åge Gjøstein i Bergen Bydrift har ansvaret for de kommunale veiene i Arna og Åsane. Han anslår at veien blir åpnet i løpet av helgen.

Fredag gikk det et jordras på Romslovegen. Det er langt ifra første gang det skjer. Foto: Mads René Trellevik

Gjøstein anslår at raset løsnet cirka 150 meter over veien.

Han forteller at det de siste fire årene har gått fire-fem ras i dette området.

– Denne muren som står her er satt opp for å bedre trafikksikkerheten, men også nettopp for å unngå at slike ras treffer E16, sier Gjøstein.

For et par år tilbake ble det investert store summer i slike murkanter langs Romslovegen.

Åge Gjøstein i Bergen Bydrift forteller at opprydning er krevende på grunn av terrenget og massene som har løsnet.