Jannicke og medfangene kan bli kastet ut av fengselsøya