Vegtrafikksentralen oppfordrer bilister om å være oppmerksomme