Neste år begynner utskiftingen av togene som kjører mellom Bergen og Myrdal. Etter planen er det første togsettet av typen Flirt på plass i juni.

NSB forteller at det vil gi togreisende en langt mer komfortabel opplevelse, blant annet mellom Bergen sentrum og Arna.

På besøk

Da morgenpendlerne inntok Bergen stasjon mandag morgen, sto et togsett av den nye typen ved perrongen med påskriften «Ikke i trafikk».

Dessverre får ikke passasjerene glede av det helt ennå.

– Dette togsettet har vi fått låne fra Østlandet for å drive opptrening av togpersonalet, slik at alle er klar når det nye togsettet etter planen er på plass i slutten av juni neste år, sier Henning Lirhus som er salgs- og markedsansvarlig i NSB.

Prøvetur med passasjerer

Foreløpig er det kun øvelseskjøring, men på nyåret skal lånetoget testes i rutegående trafikk mellom Bergen og Myrdal også.

– Vi skal ha ti togsett som blir nesten helt like som det vi låner nå. Fra slutten av juni skal det leveres et nytt togsett cirka en gang i måneden, opplyser Lirhus.

De nye togene får litt større kapasitet enn det dagens tog har. Den samme typen er allerede i bruk på flere strekninger på Østlandet og beskrives av NSB som «mer stabilt og bedre på alle måter.»