Dobbeltsporet klart i 2024

Bybanen gjør at arnabuerne må vente enda lenger før de får gleden av dobbeltsporet og avganger hvert 15. minutt.

Det er bare å smøre seg med tålmodighet- først om seks år får du gleden av dobbeltsporet.
Publisert:
Denne artikkelen er over fire år gammel

I jernbanesektorens handlingsprogram 2018–2029 fra Jernbanedirektoratet, blir det opplyst om at dobbeltsporet Arna-Bergen først blir åpnet i 2024.

Bygdanytt har tidligere omtalt at dobbeltspor-prosjektet har blitt utsatt i ett til to år. Og nå er altså 2024 det nye tallet å forholde seg til

– Når ble 2024-årstallet bestemt?

– Det tør jeg ikke si helt sikkert, men det var da vi så på tiltak i handlingsprogrammet og Bybanen kom først i prioriteringen. Om det var i år eller fjor, tør jeg ikke si, forteller kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet til Bygdanytt.

Les også

Jernbanedirektoratet vil utsette togutbygging på Østlandet i flere år

Bybane-trøbbel

I Bane Nor sitt innspill til jernbanens handlingsprogram kommer det frem at Bane Nor mener det kan oppstå konflikter når neste byggetrinn for Bybanen (Møllendal - Haukeland - Mindemyren) starter opp.

«Det er ikke mulig å ha rasjonell fremdrift samtidig for de to prosjekene. Bybanen er prioritert først.», skriver Bane Nor og viser til at samtlige prosjekt som påvirker omlegging og tilrettelegging for Bybanen, må planlegges samtidig.

Dette gjelder Nygårdstangen, godsterminal, fraflytting av Mindemyren til eventuell midlertidig avlastningsterminal, hensetting for nye tog og Bergen stasjon.

Les også

Her er det du bør vite om Nasjonal transportplan

– Det er mye som skal skje på en gang og Bane Nor jobber med å lage en endelig plan på hvordan alt dette skal gjøres. Innkjøring til Bergen, innkjøring til godsterminal, tilpasning av nytt verksted, ny tunnel og oppgradering av dem gamle tunnelen. Alt dette skal skje i samlet aktivitet, og da regner vi med at dobbeltsporet står klart i 2024, sier Horrisland.

– Er det bestemt når i 2024?

– Nei, så nøyaktig informasjon har jeg ikke, svarer han.

Slik så det ut da Ulrikke gnagde seg gjennom den nye tunnelen i 2017.

Ikke tidligere oppstart uten midler

Som allerede kjent ligger Arna-Stanghelle (K5-alternativet) inne i siste halvdel av Nasjonal Transportplan (NTP). Dobbeltsporprosjektet skal gjennomføres samtidig som utbyggingen av E16.

Les også

Ny E16 og ny Vossebane er utsatt. Pengene kommer tidligst i 2023.

I Stortingsbehandlingen av NTP ble det poengtert at det var ønskelig å komme raskt i gang med prosjektet og med byggestart senest i 2022. Noe mer midler ble det imidlertid ikke gitt.

«Innenfor den samlede rammen i første del av NTP-perioden, har ikke Bane Nor funnet rom til å skyve oppstarttidspunktet fra andre del til første del av perioden», skriver Bane Nor.

Arna-Stanghelle fra 2024

Ifølge Jernbanedirektoratet vil det i perioden 2024–2028 legges opp til byggestart for nytt dobbeltspor Arna-Stanghelle, samtidig som arbeidet med ny E16 holder på.

«Etter hvert som flere tiltak i infrastrukturen ferdigstilles vil det bli mulig å øke togtilbudet ytterligere. Jernbanedirektoratet har derfor startet arbeidet med en ny rutemodell for Vossebanen som kan settes i verk mot slutten av perioden», skriver Jernbanedirektoratet i sitt handlingsprogram.

Publisert: