Nye rapporter avdekker etterslep på 2,3 millioner på broer og kaier