Brannvesenet har funnet årsaka til at storbrannen på Lone spreidde seg så raskt