Skredet på Bruvikvegen: – Me må tenke på tryggleiken