Smitte på tre skular: Slik er smittesituasjonen no