Vegvesenet lovde å ordne opp. Alt dei gjorde var å koste vegen.