Flere fikk advarsel om brudd på kjøre- og hviletid