Sprengingsarbeid førte til vassleidningsbrot på Valestrand