Vil bygge to nye barnehagar i Arna – andre skal byggast om og krev rehabilitering