Nils Gunnar Kvamstø er tilsett som ny toppsjef for Havforskingsinstituttet