Nektar å fjerna gjerdet berre fordi kommunen krev det