Politikarane måtte nok gong redda eit tilbod ved Arna vgs