– Kommunen seier dei skal satsa på utbygging sentralt i Arna, men gjer noko heilt anna

Administrerande direktør Gro Boge i DnB Næringseiendom AS, som eig Øyrane torg, er ikkje imponert over Bergen kommune si satsing på Arna bydel.

Administrerande direktør Gro Boge i DnB Næringseiendom AS, som eig Øyrane torg, seier at kommunen sin nedbygging av dei kommunale tenestene i Arna ikkje er positivt for utviklinga av bydelen. Foto: Ronny Bertelsen

  • Ronny Bertelsen

– I ord seier kommunen at dei satsar på Arna, men i handling er det snart ingen kommunale tenester igjen i Arna.

Les hele saken med abonnement