Oppgitt over kommunen etter å ha kjempa i 10 år for å bygga minikraftverk