Hentar inn sjeldan ekspertise for å lage ny jernbanebru