Her står eieren hjelpeløs og ser bygget sitt gå opp i flammer