Så gåvmilde var ostringane og arnabuarane under TV-aksjonen