Byråden: – Rostadheimen er eit viktig tilskot til omsorgstilbodet