I morgon inviterer Bir borettslag, velforeninger, skular, barnehagar og andre til å delta på ryddedugnad, som skal vara frå 23. april til 11. mai i år.

– Dette er sjansen til å gjera det fint i nabolaget og nærmiljøet før festdagane i mai. Du plukkar boss og vi ordnar resten, heilt utan kostnader for deg, seier kommunikasjonsrådgjevar i Bir, Tina Skudal.

Onsdag omtalte Bygdanytt den forsøpla parkeringsplassen på Rolland på Osterøy, der Skuldal reagerte sterkt.

– Eg tenkjer at dei skal skamma seg. Om det ligg ting her som gjer at forsøplarane kan identifiserast, ja, så vert eg glad, sa ho.

Ho oppfordrar dei som vil til å rydda parkeringsplassen under dugnaden.

Håpar på rekord

146 deltakarar i Bir-kommunane har meldt seg på den store vårdugnaden som startar i morgon. Skudal håpar på å slå rekorden på rundt 300 deltakarar.

– Eg håpar alltid på ny rekord. Mange har hatt ein uvane med å bruka naturen som bossplass, men dette endrar seg no. Fleire og fleire reagerer på forsøpling og vil ha det vekk. Det er bra at vi har fått ein høgare standard, seier Skudal.

Slik gjer du det

Sekker og hanskar kan hentast gratis på gjenvinningsstasjoner, på kommune-/rådhus/innbyggjartorg, eller på Øyrane Torg.

Bir hentar brennbart dugnadsboss frå aksjonen gratis etter avtale, men store gjenstandar som gamle syklar, plankar, bildekk og hageavfall må leverast til gjenvinningsstasjon. Det same gjeld for sand, grus og stein.

Dugnadsboss vert levert i dei grøne Hold Noreg reint-sekkene og skal setjast saman med bosspannet på vanleg tømmedag for restavfall, eller ta det med til ein av Birs gjenvinningsstasjoner saman med påmeldingsbekreftelsen du får tilsendt frå Bir.