Befolkningsveksten og innvandringen bremser opp, kunne Statistisk sentralbyrå (SSB) fortelle tirsdag. Men vi blir likevel stadig flere her til lands, og eldre vil snart være i flertall.

Dagen da vi passerer 6 millioner innbyggere rykker nærmere. SSBs prognose anslår at det skjer en gang oppunder 2040.

Men i god tid før den tid – nærmere bestemt allerede om 15 år – vil det for første gang være flere nordmenn over 65 år enn under 19 år.

– Norge blir et land med flere rullatorer enn barnevogner, sier demograf Marianne Tønnessen til NTB. Hun er ansvarlig for SBBs beregninger av hvordan befolkningen vil se ut i fremtiden.

9600 ostringer

Ifølge SSBs prognoser vil det komme 1475 flere innbyggere i Osterøy kommune frem til 2040.

Da vil folketallet være 9600, mens det i år er 8125 innbyggere. Det er forventet at det vil bo over 9000 innbyggere på Osterøy i år 2035, ifølge en fylkesprognosene.

På Osterøy har pilen for innbyggertall gått jevnt oppover de siste årene.

Også Arna har hatt vekst det siste året. I 2017 bodde det 13.751 innbyggere i Arna, mens 2018-tallet viste 13.972 innbyggere.

Fortsatt sentralisering

Byer og sentrale strøk får den kraftigste befolkningsveksten:

Oslo vokser med 140.000 innbyggere fram mot 2040. Om 20 år runder hovedstaden 800.000 innbyggere. Bergen runder 300.000 om 15 år. Trondheim passerer 200.000 innen fem år, og Kristiansand vil passere 100.000 om rundt ti år.

Samtidig vil distriktskommunene naturlig nok oppleve nedgang i innbyggertallet – mens de eldre altså forventes å bli.

Tallene for forventet regional utvikling er basert på flyttemønstrene de siste ti årene.

Innvandring

For to år siden mente SSB at det ville være 1,7 millioner innvandrere i Norge i 2040. Nå er anslaget justert ned til 1,3 millioner.

I snitt mener SSB at den årlige nettoinnvandringen vil ligge like under 20.000 personer på lang sikt. Så sent som i 2012 var nettoinnvandringen på 40.000 personer.

Tønnessen understreker at innvandringsprognosene er usikre. For eksempel tar beregningene ikke hensyn til eventuelle fremtidige politiske endringer, krig, katastrofer og klimaendringer. Nedjusteringen fra 2016 til 2018-anslaget forklares først og fremst med at det er kommet færre til Norge de siste to årene enn det SSB så for seg da forrige prognose ble laget.

Flere eldre eldre

Ett forhold er likevel temmelig sikkert: Både innvandrerne og befolkningen generelt blir eldre. Og de eldste vil leve lengre enn i dag.

Gjennomsnittlig levealder forventes å øke til 88 år for kvinner og 86 år for menn i 2040. I 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år, mot 12 prosent i dag. Antallet over 80 vil tredobles, og antallet som er 90 år og eldre vil firedobles.

I dag er fem av hundre personer over 70 år innvandrer. I 2060 vil hver fjerde person over 70 år være innvandrer, fremgår det av SSB-prognosene.

Eldreveksten vil dessuten være sterkest i distriktene.

– I enkelte kommuner vil hver tredje innbygger være over 70 år, sier Tønnessen til NTB.

Lavere vekst

Tønnessen slår fast at tiden med kraftig befolkningsvekst er bak oss. Toppen ble nådd i 2011 og 2012. Nå flater det ut på grunn av at det blir flere i høy alder som kommer til å dø – i tillegg til at innvandringen altså forventes å bli lavere enn tidligere antatt.

SSB har utarbeidet flere alternative prognoser. Dersom befolkningen vokser i takt med det høyeste anslaget, vil Norges befolkningen være over 7,5 millioner om rundt 40 år.

Av andre hovedfunn kan nevnes:

* Fruktbarheten faller til under 1,60 barn per kvinne på kort sikt, og stiger gradvis mot et langsiktig nivå på 1,76 barn per kvinne.

* Levealderen øker med over sju år for menn og seks år for kvinner fram mot 2060 – og forskjellen mellom kvinner og menn fortsetter å jevnes ut.