Riv ruskande usamde om kommunesamanslåing er løysinga

Bygdanytt inviterte torsdag kveld alle partia på Osterøy til debatt om den skrale kommuneøkonomien.

Dette meiner partia om løysinga er å bli ein del av Bergen.

Les hele saken med abonnement