Tysdag ettermiddag kl. 16. 57 meldte vegtrafikksentralen om at Arnanipatunnelen var stengt. Tunnelen blei opna att kl. 17.42.

Grunnen til stenginga var at ein bil skal ha blitt treft av ein mindre stein som etter alt å døma har losna frå tunneltaket. Tunnelen måtte sjekkast av entreprenør før den kunne opnast igjen.

Det var omkøyring om Garnes så lenge oppryddingsarbeidet varte.