No har politiet avgjort saka mot tre medlemmer i planutvalet