Etter at Kjetil Oppedal Flølo fekk nyss i at nærbutikken på Bruvik hadde fått ei astronomisk høg straumrekning, oppretta han ein spleis for å redde butikken. Foto: Anders Totland

Oppretta spleis for å støtte nærbutikken

– Når ikkje regjeringa gjer noko særleg med straumstøtte til små bedrifter, så må sambygdningar og hyttefolk trå til, seier Kjetil Oppedal Flølo på Bruvik.