Osterøyhjelpen trenger hjelp – opplever enorm økning i antall mennesker som sliter