I april kunne Bygdanytt melde at det skulle bli slutt på rundkjøring-krøll i Vågsbotn i Åsane.

Bakgrunnen var frustrasjon blant trafikanter som beskrev rundkjøringen som komplisert.

Mange misforstod hvilket felt som skal benyttes dersom man kjører fra Arna og skal ut på motorveien mot Bergen. Det ble vedtatt at nye skilt skulle monteres i løpet av året.

Tester skiltene

Nå er skiltene på plass og for tiden foregår det testing.

– Arbeidet ruller og går frem til det er ferdig, sier senioringeniør Svein Holmedal i Statens vegvesen region vest til Bygdanytt.

Kjøreretningen er skiltet i en høy portal som henger over begge felt før rundkjøringen når man kommer kjørende fra Arna.

– Det er tidligere blitt omtalt som en problem-rundkjøring. Tror du at dette vil føre til en bedring?

– Ja, helt åpenbart. Nå er veivisningen overhengende på to felt inn mot rundkjøringen, mens den tidligere var en sideplassert løsning som lå helt til høyre og var vanskelig å oppfatte og forholde seg til for noen, forteller Holmedal.

Slik skal det se ut. Skisse: Statens vegvesen

Gamle vaner

For rundt to år siden gjorde BT en større undersøkelse blant sine lesere der Vågsbotn fremkom som en av byens verste rundkjøringer.

Når du kommer fra Arna og skal ut på motorveien mot Bergen skal du i utgangspunktet ligge i venstre felt og deretter blinke deg ut. Mange velger likevel høyrefeltet.

Det kan tenkes at gamle vaner er årsaken til at det har vært uenighet. I rundkjøringen som var der tidligere var Bergen skiltet rett frem og man skulle derfor ligge i høyrefeltet.

Flere endringer

Oppgraderingen av rundkjøringen gjøres i forbindelse med arbeid knyttet til kontrollstasjonen som Statens vegvesen har ved Vågsbotn.

Det skal etter hvert komme på plass et automatisk skiltscanning-system, som skal sile ut kjøretøy som må svinge av for kontroll.

Rundkjøringen tar unna store mengder trafikk i døgnet. Nå tror Statens vegvesen at opplevelsen vil bli bedre for trafikantene. Foto: Mads René Trellevik