Osterøy kommune skriv på heimesida si at grunna langvarig tørke innfører kommunen vatningsforbod og vassparing for abonnentar som er tilknytta Gjerstad vassverk og Hamre vassverk.

Restriksjonane gjeld også for vasspreiarar og fylling av badebasseng. Forbodet gjeld til ny melding vert sendt.