Vil styrka nærpolitiet og leggja ned Osterøy-kontoret