Osterøy Transport bidrar med straum til ukrainsk sjukehus