Skyhøge straumprisar fører til millionsmell for kommunen