Sterke reaksjonar frå næringslivet om tunneloppgraderinga