Her er NTP-reaksjonane: - Samferdslepolitisk skandale!