Veg + bane = reduserte K5-kostnadar

  • Dette kan bli realiteten når ny veg og bane mellom Arna og Stanghelle er på plass. Illustrasjon: Statens vegvesen